Close

ગીરાધોધ

દિશા

આ કુદરતી ધોધ જે આંખ સામે અલગ તારી આવે છે,જેની ઉચાઇ આશરે ૨૦૦ થી ૨૫૦ ફૂટ છે,જે આખુ વર્ષ ભરેલો જ રહે છે.

ફોટો ગેલેરી

  • ગીરાધોધ
    ગીરાધોધ
  • કુદરતી ગીરાધોધનો ફોટો
    ગીરાધોધ - કુદરતી

કેવી રીતે પહોંચવું:

વિમાન દ્વારા

ગુજરાત : સુરત, વડોદરા મહારાષ્ટ્ર : નાસિક

ટ્રેન દ્વારા

નજદીક ના મોટો સ્ટેશન : સુરત

માર્ગ દ્વારા

અમદાવાદ : ૩૫૧ કિ.મી. સુરત : ૧૧૦ કિ.મી.