Close

સાર્વજનિક સુવિધાઓ

કોલેજ / યુનિવર્સિટી

ખેતીવાડી કોલેજ

ખેતીવાડી કોલેજ, વઘઈ

ફોન : 02631-246688

સરકારી કલા અને વાણિજ્ય કોલેજ

સરકારી કલા અને વાણિજ્ય કોલેજ, આહવા

ફોન : 02631-220265

સરકારી પોલિટેક્નીક કોલેજ

સરકારી પોલિટેક્નીક કોલેજ, વઘઈ

ફોન : 02631-246230

સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ

સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ, આહવા

વીજ

દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ

દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ, આહવા

ફોન : 02631-220354

હોસ્પિટલ

આયુર્વેદિક ફાર્મેસી

આયુર્વેદિક ફાર્મેસી, આહવા

ફોન : 02631-220256
કેટેગરી / પ્રકાર: આયુર્વેદિક

જનરલ હોસ્પીટલ

જનરલ હોસ્પીટલ, આહવા

ફોન : 02631-220205
કેટેગરી / પ્રકાર: Alleopathy

બેંક

પંજાબ નેશનલ બેંક

પંજાબ નેશનલ બેંક

ફોન : 02631-220666
વેબસાઇટ લિંક : https://www.pnbindia.in/

બરોડા ગુજરાત ગ્રામીણ બેંક

બરોડા ગુજરાત ગ્રામીણ બેંક

ફોન : 02631-220693

બેંક ઓફ બરોડા

બેંક ઓફ બરોડા, આહવા

ફોન : 02631-220231
વેબસાઇટ લિંક : https://www.bankofbaroda.co.in/

યુનિયન બેંક ઓફ ઈંડિયા

યુનિયન બેંક ઓફ ઈંડિયા

ફોન : 02631-220330
વેબસાઇટ લિંક : https://www.unionbankonline.co.in/

વલસાડ ડિસ્ટ્રીક્ટ સેંટ્રલ કોપરેટિવ બેંક

વલસાડ ડિસ્ટ્રીક્ટ સેંટ્રલ કોપરેટિવ બેંક, આહવા

ફોન : 02631-220376

સેંટ્રલ બેંક ઓફ ઈંડિયા

સેંટ્રલ બેંક ઓફ ઈંડિયા

ફોન : 02631-221177
વેબસાઇટ લિંક : https://www.centralbankofindia.co.in