Close

વસ્તી વિષયક

જિલ્લાનુ સ્થાન અને ક્ષેત્રફળ
અક્ષાંશ રેખાંશ ક્ષેત્રફળ જંગલનુ ક્ષેત્રફળ
૨૦.૩૯/૨૧.૫ ઉત્તર અક્ષાંશ ૭૩.૨૯/૭૩.૫૧ પૂર્વ અક્ષાંશ ૧૭૬૬.૦૦ ચો. કિમી. ૧૦૦૭.૬૮ ચો. કિમી.(૫૭.૦૬ %)
જિલ્લાની વસ્તીની વિગતો
કુલ વસ્તી વસ્તી (પુરુષ) વસ્તી (સ્ત્રી) જાતિ દર વસ્તી ગીચતા અ.જ. જા વસ્તી કુંટુબ શહેરી કુંટુબ ગ્રામીણ કુંટુબ
૨,૨૮,૨૯૧ ૧,૧૩,૮૨૧ ૧,૧૪,૪૭૦ ૧,૦૦૬ (પ્રતિ ૧૦૦૦ પુરુષે ૧૦૦૬ સ્ત્રી ) ૧૨૯ પ્રતિ ચો. કિમી. ૯૪.૬૫ %(૨,૧૬,૦૭૩) ૪૮,૪૪૮ ૦૯.૫૧ % આશરે (૪,૬૦૬ ) ૯૦.૪૯ % આશરે (૪૩,૮૪૨)
જિલ્લામા સાક્ષરતા દર
સાક્ષરતા દર સાક્ષરતા દર (પુરુષ) સાક્ષરતા દર (સ્ત્રી)
૭૫.૧૬ % ૮૩.૦૬ % ૬૭.૩૮ %